AUTOCUNOASTERE - Management practic

Go to content
AUTOCUNOAȘTERE
ÎN CE CONSTĂ AUTOCUNOAȘTEREA

Autocunoașterea se concretizează într-o serie de activități prin care să ne cunoaștem atât starea și posibilitățile fizice cât și trăsăturile psihice și emoționale care ne caracterizează și starea acestora.
unu
ASPECTUL ȘI STAREA FIZICĂ
doi
ASPECTUL ȘI STAREA PSIHICĂ
ASPECTUL FIZIC

Constituția și tipul somatic

Grupa sanguină (tipul imunitar)

MECANISMELE PSIHICE

Informațional operaționale

Stimulator-energizante

Regulatoare

Integratoare
SĂNĂTATEA PSIHICĂ ȘI EMOȚIONALĂ

Sănătatea psihică.

Psihologia clasică (reparatorie)

Psihologia pozitivă (orientată spre dezvoltare)

Comunicarea

EMOȚIILE

Emoții fundamentale


Stări de spirit


Sentimente


PasiuniSTĂRILE PSIHICULUI

Conștient (veghe)

Inconștient (somn)
SĂNĂTATEA FIZICĂ

Sănătatea fizică și factorii care o influențează.

Conștientizarea
De unul singur sau „trezit” de alții.


semnul exclamării

Autocunoaștrea
Cu instrumente improvizate sau cu instrumente științifice.


calendar
Găsirea vocației și integrarea autocunoașterii în viața de zi cu zi în scopul dezvoltării personale.
La voia întâmplării sau metodic.
rozeta
Etapele autocunoașterii.
Conștientizarea.

Autocunoașterea.

Integrarea autocunoașterii în viața de zi cu zi prin găsirea vocației, concretizată în comuniunea etapizată a omului cu mediul - natural și social.

Etapele comuniunii omului cu mediul.
Adaptarea.

Influențarea reciprocă. Comunicarea.

Armonizarea.

Back to content